ZARZĄDZENIE NR 6/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stróżnej z dnia 30 kwietnia 2021r. Działając na podstawie: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Czytaj więcej