Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Stróżnej w ramach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych zorganizowali wydarzenia edukacyjne poświęcone bohaterom podziemia antykomunistycznego. Nauczyciel historii przeprowadzili pogadanki o Żołnierzach Wyklętych z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej. W klasach VII – VIII zorganizowany został Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE NR 6/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stróżnej z dnia 30 kwietnia 2021r. Działając na podstawie: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Czytaj więcej