Kadra nauczycielska Szkoły Podstawowej w Stróżnej

Andrzej Płaziński – dyrektor,

Zofia Szura – wychowanie przedszkolne,

Joanna Purgal – wychowanie wczesnoszkolne,

Elżbieta Kurzawa – wychowanie wczesnoszkolne,

Wiesława Wiatr – wychowanie wczesnoszkolne,

Tomasz Tarasek – przyroda, chemia, muzyka,

Maria Włudyka – język polski,

Wioletta Bogusz – język polski,

Jacek Tarasek – WF,

Renata Chmielowska – matematyka,

Daniel Durlak – historia,

Krzysztof Płaziński – informatyka, technika,

Zofia Szura – wychowanie przedszkolne,

Jamróz Katarzyna – język angielski,

Barbara Sowa – język niemiecki,

Grzegorz Bogusz – fizyka, EDB,

Ks. Józef Uryga – religia,

Renata Ćwiklik – logopeda,