Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2020/2021


Przewodniczący

Imię i nazwisko


Zastępca Przewodniczącego

Imię i nazwisko


Skarbnik

Imię i nazwisko


Sekretarz

Imię i nazwisko


OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Imię i nazwisko