Kontakt

Stróżna 188,
38-350 Stróżna
18 351 42 08

email: spstrozna@bobowa.pl