Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej – Stróżna 2022

W czwartek 10 marca 2022 roku w Szkole Podstawowej w Stróżnej odbyły się Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Organizatorem zmagań był Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Bobowej, Burmistrz Bobowej, Bank Spółdzielczy w Bobowej oraz SP Stróżna.

Gości  w osobach Burmistrza Wacława Ligęzy, Prezesa ZOP ZOSP RP w Gorlicach dh Przemysława Wszołka oraz opiekunów  przywitał Dyrektor Szkoły Pan Andrzej Płaziński a otwarcia turnieju dokonał Prezes Zarządu Oddziału Miejsko- Gminnego ZOSP RP w Bobowej dh Tomasz Tarasek.

Nad prawidłowym przebiegiem zmagań czuwało jury pod przewodnictwem mł. bryg. Dariusza Surmacza z PSP w Gorlicach.

Jury, po ocenie testów oraz wysłuchaniu odpowiedzi ustnej wyłoniło zwycięzców:

grupa I –  Jakub Święs ze Szkoły Podstawowej w Wilczyskach
grupa II – Nicola Barczyk ze Szkoły Podstawowej w Siedliskach

Zwycięzcy będą reprezentować Gminę Bobowa na eliminacjach powiatowych.

Rywalizacja toczyła się w dwóch grupach wiekowych – uczniowie klas I-IV i V-VIII

Reprezentowane były wszystkie szkoły z terenu gminy.

Wyniki I grupa wiekowa kl. I-IV

I m. Jakub Święs SP Wilczyska

II m. Justyna Zięba SP Stróżna

III m. Maksymilian Nowak SP Siedliska

Wyniki II grupa wiekowa kl. V-VIII

I m. Nicola Barczyk SP Siedliska

II m. Bartłomiej Szczepanek SP Wilczyska

III m. Krystian Kopka SP Bobowa

Organizatorzy składają podziękowania opiekunom za przygotowanie uczniów do turnieju.