„Jestem Mały Wiem Więcej”- rozpoczęcie programu w SP Stróżna

Jestem Mały Wiem Więcej” to program Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych województwa małopolskiego, który ma na celu podnoszenie poziomu kompetencji uczniów w zakresie szeroko rozumianego ratownictwa.

W programie bierze udział 19 uczniów z klasy II -wychowawca Wiesława Wiatr i klasy III- wychowawca Elżbieta Kurzawa.

Koordynatorem projektu jest Prezes Zarządu Oddziału Miejsko -Gminnego ZOSP RP w Bobowej dh Tomasz Tarasek.

Szkolenia obejmują zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktykę.

 Na zajęcia uczniowie uczęszczać będą w umundurowaniu strażackim, które otrzymali w ramach projektu.

Pierwsze spotkanie  z młodymi strażakami poprowadził druh Konrad Abram.

Na inauguracji pojawił się  Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach dh Przemysław Wszołek oraz dyr. Szkoły p. Andrzej Płaziński.

Szkoła objęta została programem dzięki wsparciu Dyrektora Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP w Krakowie dh Łukasza Łacha.