Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej w Stróżnej

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Szkoła otrzymała nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych. Główny nacisk położono na rozwój kompetencji na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych (technika, informatyka, matematyka).   Na ten cel szkoła otrzymała kwotę 30 000,00 zł. Wyposażenie zakupione w ramach Laboratoria Przyszłości będzie służyć rozwijaniu kreatywności, współpracy i innych umiejętności przydatnych na rynku pracy. Wykaz  sprzętu zakupionego przez szkołę. Poniższe zdjęcia informują o wykorzystaniu zakupionego sprzętu.