Laptopy dla czwartoklasistów w Szkole Podstawowej w Stróżnej

Dziś 18.09 w Szkole Podstawowej w Stróżnej dokonano przekazania czwartoklasistom laptopów. Jak stwierdził Burmistrz Wacław Ligęza  „Laptop dla ucznia” to program rządowy, który ma na celu wyrównanie szans dzieci i młodzieży w ich rozwoju. Przekazanie laptopa nastąpiło po podpisaniu umowy między organem prowadzącym szkołę reprezentowanym przez Burmistrza Bobowej Wacława Ligęzę a rodzicem ucznia. Laptop staje się własnością rodzica, który bierze za niego odpowiedzialność.