Sportowo, aktywnie i wesoło w Szkole Podstawowej w Stróżnej

Nasza szkoła wzięła udział w XXIX Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2023, który został zorganizowany w ramach XV Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.
Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą promować sport i aktywność w całej Europie. W tym roku projekt trwający od 23 do 30 września miał zachęcić obywateli do aktywnego trybu życia.

Pan Dyrektor – Andrzej Płaziński przywitał wszystkich obecnych,  podkreślił wagę sportu w życiu każdego człowieka. Przypomniał również cel inicjatywy Tygodnia Sportu.

Wszyscy uczniowie naszej szkoły brali czynny udział w sportowych rywalizacjach. Dzieci z oddziału przedszkolnego pod czujnym okiem swojej wychowawczyni – pani Marty Tarasek i pani pedagog – Kingi Potok brały udział w zabawach z piłką, pokonywały mini tor przeszkód, ucząc się i bawiąc.
Uczniowie z klas I-III pod opieką swoich wychowawczyń rozgrywali mecze, przeciągali się liną i brali udział w przeróżnych grach zespołowych.
Natomiast uczniowie z klas IV – VIII rywalizowali ze sobą, pokonując tor przeszkód przygotowany dla nich przez nauczyciela wychowania fizycznego – pana Jacka Taraska.

 Pan Jacek czuwał nad prawidłowym przebiegiem zawodów, a także zwracał uwagę, aby uczniowie w swoich sportowych zmaganiach zachowywali zasady uczciwej rywalizacji.
Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem uczniów, którzy z zapałem brali udział w rywalizacjach sportowych, dopingowani przez wychowawców, nauczycieli i pana dyrektora.