Wyniki klasyfikacji rocznej w SP w Stróżnej rok szkolny 2019/2020

Frekwencja w poszczególnych klasach
Klasa I – 93,5%
Klasa II – 95,3%
Klasa III – 95,5%
Klasa IV – 83,4%
Klasa V – 99,7%
Klasa VI – 95,2%
Klasa VII – 97,2%
Klasa VIII – 91,7%
Średnia frekwencja szkoły: 93,9%
Uczniowie wyróżnieni za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie