Kto tu rządzi? Praca Sołtysa i Rady Sołeckiej w naszej wsi.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Stróżnej wzięli po raz kolejny udział w XXII edycji konkursu plastycznego pt. „ Kto tu rządzi? Praca Sołtysa i Rady Sołeckiej w naszej wsi.” Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Bańskiej Niżnej pod honorowym patronatem Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów.

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci pracą samorządu w ich miejscu zamieszkania, budzenie szacunku dla pracy sołtysa, rozwijanie u dzieci wrażliwości estetycznej i umiejętności plastycznych.

Na konkurs wpłynęło 29 prac spośród których wyłoniono trzy które będą reprezentować naszą szkołę na kolejnym etapie konkursu.

Są to prace:

Anny Sarkowicz-  uczennicy kl.7

Pauliny Grądalskiej- uczennicy kl.7

Nikolii Ligęza- uczennicy kl.6

Ponadto wyróżniono pracę Renaty Sowy oraz Huberta Kmaka.

Tekst:  Tomasz Tarasek