Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Stróżnej w ramach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych zorganizowali wydarzenia edukacyjne poświęcone bohaterom podziemia antykomunistycznego.

Nauczyciel historii przeprowadzili pogadanki o Żołnierzach Wyklętych z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej. W klasach VII – VIII zorganizowany został pokaz filmu  ” Żołnierze wyklęci”  oraz Żołnierze Niezłomni – Danuta Siedzikówna „Inka”.

Włączając się w obchody składamy hołd Żołnierzom Wyklętym za ich męstwo, niezłomną postawę patriotyczną, w walce o pełną wolność naszego kraju.