Pasowanie uczniów klasy pierwszej

12 października w Szkole Podstawowej w Stróżnej odbyła się uroczystość związana z pasowaniem pierwszoklasistów. Uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny przygotowany pod kierunkiem wychowawcy Wiesławy Wiatr. Następnie złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani symbolicznym ołówkiem przez dyrektora Pana Andrzeja Płazińskiego. Zostali również obdarowani pamiątkowymi dyplomami i słodkimi upominkami.