Pomagamy Wiktorii Wróbel

Szkoła Podstawowa w Stróżnej włączyła się w akcję pomocy dla Wiktorii Wróbel z Nowego Sącza. Dziewczynka walczy z SMA i  potrzebuje ponad 10 mln na terapię genową.

Nasz Szkolny Klub Wolontariatu chciał dołożyć chociaż „małą cegiełkę” do tej zawrotnej kwoty, którą zbierają rodzice dziewczynki, dlatego przeprowadziliśmy zbiórkę pieniędzy do specjalnie przygotowanej puszki. Zebrana kwota wyniosła 1466 zł. W naszej szkole zostały również rozprowadzone paczki z ciastem, przekazane nam przez Koło Gospodyń Wiejskich z Sędziszowej, za które serdecznie dziękujemy! Kwota ze sprzedaży paczek wyniosła 1080 zł. Zebrane środki pieniężne zostały przekazane Rodzicom dziewczynki.

W ramach pomocy dla Wiktorii zorganizowaliśmy też zbiórkę zakrętek. Zgromadzone worki z zakrętkami zostały przekazane do punktu odbioru.

Dziękujemy dzieciom i ich rodzicom oraz nauczycielom, którzy hojnie wspierali naszą akcję zbiórki, a także za przynoszone w dużych ilościach zakrętki! Cieszymy się, że kolejny raz nie pozostaliście obojętni na pomoc w tak słusznej sprawie.

Lidia Waśkowska i Wioletta Bogusz –

opiekunki Szkolnego Klubu Wolontariatu