Spotkanie wigilijne nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej w Stróżnej

Dnia 21 grudnia 2023 roku w Zajeździe Ostoja w Bobowej odbyło się spotkanie wigilijne nauczycieli i pracowników szkoły.
Wśród zaproszonych gości tradycyjnie już od wielu lat był Burmistrz Bobowej pan Wacław Ligęza oraz emerytowani nauczyciele.
W świąteczny nastrój wprowadził wszystkich obecnych proboszcz parafii Stróżna – ksiądz Józef Uryga. Odczytał fragment z Ewangelii według świętego Łukasza i zaprosił  do wspólnej modlitwy, dołączając piękne życzenia świąteczne.
Z kolei dyrektor szkoły pan Andrzej Płaziński powitał wszystkich, szczególnie Burmistrza Bobowej, wyrażając wdzięczność za niezawodną gościnność na corocznym spotkaniu opłatkowym.
Pan Burmistrz podziękował za zaproszenie i złożył wszystkim życzenia świąteczne.
W dalszej części spotkania wszyscy dzielili się opłatkiem, składając sobie życzenia płynące ze szczerego serca. Następnie zasiedli do posiłku wigilijnego wśród przepięknej scenerii akcentującej Święta Bożego Narodzenia.
Spotkanie przebiegło w uroczystej i magicznej atmosferze zbliżających się świąt.