Świąteczne spotkanie wigilijne w Szkole Podstawowej w Stróżnej

Dnia 21 grudnia spotkaliśmy się w Domu Ludowym w
Stróżnej, aby wspólnie uczestniczyć w wigilii szkolnej. W
spotkaniu wzięli udział pan dyrektor – Andrzej Płaziński wraz z
nauczycielami, uczniami i ich rodzicami.
Uroczystość wigilijną rozpoczął ks. proboszcz, odczytując
fragmenty Pisma Świętego i wspólnie modląc się z
uczestnikami spotkania. Następnie pan dyrektor złożył
wszystkim obecnym świąteczne i noworoczne życzenia, do
życzeń dołączyła się także Przewodnicząca Rady Rodziców –
pani Marzena Durlak.
Następnie zgodnie z tradycją wszyscy podzielili się
opłatkiem, składając sobie życzenia. Jak co roku rodzice
przygotowali wigilijny poczęstunek. Dopełnieniem
uroczystego nastroju były piękne dekoracje.
Spotkanie przebiegało w świątecznej atmosferze, a na
zakończenie wszyscy odśpiewali tradycyjne kolędy.