Spotkanie wigilijne w Szkole Podstawowej w Stróżnej

21 grudnia 2022 roku w Domu Ludowym w Stróżnej odbyła się wigilia
szkolna. Wspólne spotkanie było tym bardziej wyczekiwane, ponieważ odbyło
się ono po dwuletniej przerwie spowodowanej przez pandemię.
Pan dyrektor Andrzej Płaziński serdecznie powitał uczniów obecnych na
spotkaniu, ich rodziców oraz nauczycieli, a następnie złożył życzenia świąteczne
i noworoczne. Pani Paulina Tabaszewska – Przewodnicząca Rady Rodziców
także złożyła wszystkim obecnym życzenia bożonarodzeniowe.
Uroczystość wigilijną rozpoczął ks. proboszcz Józef Uryga, odczytując
fragmenty Ewangelii i wspólnie modląc się ze wszystkimi uczestnikami
spotkania. Później nastąpiło tradycyjne dzielenie się opłatkiem, składanie
nawzajem życzeń oraz spożywanie pysznego barszczu z uszkami.
Świąteczne, piękne dekoracje oraz wspaniały poczęstunek został
przygotowany przez rodziców, którzy zadbali również o słodkie upominki dla
uczniów całej szkoły.
Spotkanie przebiegało w bardzo świątecznej atmosferze, a zwieńczeniem
wspólnie spędzonych chwil było radosne kolędowanie.